for english please scroll down

          

Welkom en Aloha

 

Op mijn site vind je de activiteiten, die ik zowel in Nederland als in Hawaii ontplooi.

Het is mijn passie je in contact te brengen met je ziele-essentie

o.a. via lichtwerk, zwemmen met dolfijnen, dans, meditatie, yoga.

 

Hawaii

Ik bied groepsreizen/spirituele retraites als ook individuele begeleiding in het

zwemmen met dolfijnen, en reisbegeleiding op maat.

 

Hawaii Harte-reis 

maart 2018 ( exacte data spoedig)

                                                                                               

 
voor info zie: groepsreizen
aanmelding vóór 15 okt 2017

 

tezamen met de ’Aloha Spirit’ zal een verblijf op Hawaii een onvergetelijke ervaring voor je zijn! 

Aloha Spirit: alo = aanwezigheid, ha = adem. Aloha = de aanwezigheid van de adem.

In Hawaii betekent Aloha een levenswijze:  jezelf en elkaar met liefde en respect benaderen. 

De ander begroetend met ’ Aloha’ zeg je eigenlijk: ’ Ik groet de spirit in jou’.

  

voor verdere info zie ’hawaii’ - in de menubalk
 

 

Nederland

In Utrecht heb ik een praktijk voor lichtwerk

 

In individuele healing- en coachingsessies werk ik mede met de energieeen van de dolfijnen en walvissen.

Tevens begeleid ik yoga- en meditatiegroepen, dansbijeenkomsten ’ Dances of Universal Peace’, en Hawaiiaanse ’ Flying Dance’ Meditaties.

 

voor info zie: Lichtwerk

 

Een warme Aloha - groet

Zoë Schoemaker

 

 

 

Welcome and Aloha!

 

On my site you can find all the activities I undertake, be it in The Netherlands or in Hawaii.

It is my passion to connect you to the essence of your soul using lightwork, swimming with dolphins, 

dance, yoga and meditation

 

HAWAII

I offer group travel (see groepsreizen)as well as spiritual retreats, individual support in swimming with dolphins 

and travel guidance made to measure. 

 

HAWAII Heart-journey 

March 2018 (dates TBA soon)

                                                                                                

  • Swimming with free (=wild) dolphins
  • Meeting the whales
  • Transforming powers of worlds most active volcano
  • The magic of places of power
  • Meditation, rituals, dance, yoga
 
for info click on: groepsreizen.(in the menu under Hawaii)
registration till oktober 15th, 2017

 

Together with the ’Aloha Spirit’ a retreat on Hawaii will be an unforgetable experience for you!

 

Aloha Spirit: alo = presence, ha = breath. Aloha = The presence of breathing.

In Hawaii Aloha means a way of life: treating yourself and others with love and respect. 

Greeting someone with ’ Aloha’ actually means: ’ I greet the spirit in you’.

  

voor further info please click the ’hawaii’ tab
 

 

NEtherlands

In Utrecht I own a clinic for Lightwork, see: praktijk voor lichtwerk (in Dutch sofar)

 

In individual healing- and coaching sessions I work, amongst other things, with dolphin and whale energies.
I also facilitate yoga- and meditation groups, Dances of Universal Peace meetings and Hawaiian ’Flying Dance’ meditations

 

for info click: Lichtwerk

 

Warm Aloha - greetings

Zoë Schoemaker